ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Avonex

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Avonex.  

SÚKL obdržel od německé regulační autority informaci o výskytu balení podezřelých z padělání léčivého přípravku Avonex, 30 mcg/0,5 ml inj. sol. pep. 4x0,5 ml + 4jčíslo šarže 1421717, doba použitelnosti 12/2019. Balení podezřelá z padělání jsou v maďarské jazykové verzi a nacházejí se na území Německa. Číslo šarže odpovídá originálnímu číslu šarže výrobce. Dotčená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR.

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Avonex, 30 mcg/0,5 ml inj. sol. pep. 4x0,5 ml + 4j, společnost Biogen Idec Limited, Maidenhead, Velká Británie potvrdil, že uvedená šarže nebyla dodána do České republiky.

Léčivý přípravek Avonex, 30 mcg/0,5 ml inj. sol. pep. 4x0,5 ml + 4j  je v ČR registrován centralizovaným postupem společenství (EU/1/97/033/005) a je indikován k léčbě roztroušené sklerózy.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením výše uvedené šarže léčivého přípravku Avonex, 30 mcg/0,5 ml inj. sol. pep. 4x0,5 ml + 4j, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti

11. 12. 2017