ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Avastin

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Avastin, 25mg/ml inf. cnc. sol..  

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Avastin, 25mg/ml inf. cnc. sol., číslo šarže H0230B18, exp. 09/2024. Padělaný přípravek byl zachycen pravděpodobně na území Brazílie.

Léčivý přípravek Avastin, 25mg/ml inf. cnc. sol. je v ČR registrován centralizovaným postupem společenství a je indikován k léčbě karcinomů tlustého střeva, rekta, a dalších typů karcinomů u dospělých pacientů.

Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR. Zástupce držitele rozhodnutí o registraci potvrdil, že tato šarže nebyla dodány na trh v ČR.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením výše uvedených šarží léčivého přípravku Avastin, 25mg/ml inf. cnc. sol., a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz


Oddělení závad v jakosti                    

28. 11. 2023