ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Avastin

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Avastin, 25mg/ml inf. cnc. sol.  

SÚKL obdržel od ukrajinské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Avastin, 25mg/ml inf. cnc. sol., čísla šarží B7268B03, В7260. Padělaný přípravek byl zachycen pravděpodobně na území Ukrajiny.

Léčivý přípravek Avastin, 25mg/ml inf. cnc. sol. je v ČR registrován centralizovaným postupem společenství a je indikován k léčbě karcinomů tlustého střeva, rekta, a dalších typů karcinomů u dospělých pacientů.

Uvedené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR. Zástupce držitele rozhodnutí o registraci potvrdil, že tyto šarže nebyly dodány na trh v ČR.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením výše uvedených šarží léčivého přípravku Avastin, 25mg/ml inf. cnc. sol., a to telefonicky na +420 272 185 234, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz