ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Avastin

SÚKL obdržel od ukrajinské autority hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku  Avastin, 25 mg/ml inf. cnc. sol. 1x16 ml .    

Ukrajinská autorita informuje o výskytu padělku léčivého přípravku Avastin, 25 mg/ml inf. cnc. sol. 1x16 ml, šarže číslo B7246B09, doba použitelnosti 09/2019 v ruské jazykové verzi.

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR, společnost ROCHE s.r.o., potvrdil, že dotčená šarže nebyla dovezena do ČR.

Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Léčivý přípravek Avastin, 25 mg/ml inf. cnc. sol. je v České republice registrován centralizovaným postupem Společenství, obsahuje léčivou látku bevacizumab a používá se jako cytostatikum.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenými šaržemi léčivého přípravku Avastin, 25 mg/ml inf. cnc. sol. 1x16, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz

 

Oddělení závad v jakosti

13. 2. 2019