ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Avastin 25 mg/ml inf. cnc. sol. - aktualizace

SÚKL obdržel hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Avastin 25 mg/ml inf. cnc. sol.  

Evropská agentura pro léčivé přípravky informuje o záchytu padělku léčivého přípravku Avastin 25 mg/ml, inf. cnc. sol., šarže B7075H06, doba použitelnosti 06/2017.

Padělaný léčivý přípravek byl zachycen paralelním distributorem v Nizozemí a byl v rumunské jazykové verzi.

Léčivý přípravek Avastin 25 mg/ml inf. cnc. sol. je v České republice registrován centralizovaným postupem, obsahuje léčivou látku bevacizumab a používá se jako cytostatikum.

Dotčená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Avastin, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz

 

Oddělení závad v jakosti

16. 12. 2016

 

Aktualizace ze dne 19.12.2016

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Roche Registration Limited, Welwyn Garden City, Velká Británie, potvrdil, že předmětná šarže nebyla určena a dovezena na trh v ČR.