ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Avastin - aktualizace

SÚKL obdržel od Evropské agentury pro léčivé přípravky hlášení o výskytu balení léčivého přípravku Avastin, 25 mg/ml inf. cnc. sol. 1x16 ml podezřelých z padělání.    

Evropská agentura pro léčivé přípravky informuje o výskytu balení léčivého přípravku Avastin, 25 mg/ml inf. cnc. sol. 1x16 ml, šarže číslo B8032H10, doba použitelnosti 06/2019 a šarže číslo N7178H02, doba použitelnosti 04/2019 podezřelých z padělání.

Obě šarže odpovídají originálním číslům šarží výrobce a byly určeny pro bulharský trh. Zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR, společnost ROCHE s.r.o., potvrdil, že dotčené šarže nebyly dovezeny do ČR.

Uvedené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Léčivý přípravek Avastin, 25 mg/ml inf. cnc. sol. je v České republice registrován centralizovaným postupem Společenství, obsahuje léčivou látku bevacizumab a používá se jako cytostatikum.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenými šaržemi léčivého přípravku Avastin, 25 mg/ml inf. cnc. sol. 1x16 a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz

 

Oddělení závad v jakosti

10. 12. 2018   

 

Aktualizace ze dne 14.12.2018

SÚKL obdržel od Evropské agentury pro léčivé přípravky informaci, že u podezřelých balení léčivého přípravku Avastin, 25 mg/ml inf. cnc. sol. 1x16 ml, šarže číslo B8032H10, doba použitelnosti 06/2019 a šarže číslo N7178H02, doba použitelnosti 04/2019 bylo potvrzeno padělání.