ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Atripla 600 mg/200 mg/245 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Atripla 600 mg/200 mg/245 mg.  

SÚKL obdržel od německé regulační autority informaci o výskytu balení podezřelých z padělání léčivého přípravku Atripla 600 mg/200 mg/245 mg, tbl. flm. 30, číslo šarže 16AT032D, doba použitelnosti 08/2020. Balení podezřelá z padělání jsou v anglické jazykové verzi a byla zachycena na území Německa. Číslo šarže odpovídá originálnímu číslu šarže výrobce. 

Léčivý přípravek Atripla 600 mg/200 mg/245 mg, tbl. flm. 30 je v ČR registrován centralizovaným postupem společenství (EU/1/07/430/001), avšak v této síle a velikosti balení není v ČR obchodován.Dotčená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR. Léčivý přípravek Atripla je indikován k léčbě infekce virem lidské imunitní nedostatečnosti (HIV).

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením výše uvedené šarže léčivého přípravku Atripla 600 mg/200 mg/245 mg, tbl. flm. 30, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti

11. 12. 2017