ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Aspirin

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Aspirin, 500mg.  

SÚKL obdržel od mexické regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku přípravku Aspirin, 500 mg, velikost balení 40 tablet, šarže X287. Padělek byl zachycen pravděpodobně na území Mexika.

Léčivý přípravek Aspirin, 500 mg, velikost balení 40 tablet je v ČR registrován postupem vzájemného uznávání a je indikován například k léčbě bolesti a snižování horečky. V současné době není obchodován. Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Držitel rozhodnutí o registraci, společnost Bayer s.r.o., Praha, potvrdil, že uvedená šarže nebyla dodána na trh v ČR.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Aspirin, 500 mg, velikost balení 40 tablet, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti                    

17. 2. 2023