Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Aspirin Protect

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Aspirin Protect, 100 mg tbl. ent. 28.  

SÚKL obdržel od německé regulační autority informaci o výskytu padělaného balení léčivého přípravku Aspirin Protect, 100 mg tbl. ent. 28, šarže číslo BTAGXA6, doba použitelnosti 12/2023 na území Mexika.

Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků, držitel rozhodnutí o registraci potvrdil, že nebyla dodána do ČR.

Léčivý přípravek Aspirin Protect, 100 mg tbl. ent. 28 je v ČR registrován národním postupem a je indikován k léčbě akutního infarktu myokardu a nestabilní anginy pectoris a k dlouhodobé prevenci kardiovaskulárních onemocnění u dospělých.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Aspirin Protect, 100 mg tbl. ent. 28, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz


Oddělení závad v jakosti

27.10.2020