ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Aflubin

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku  léčivého přípravku Aflubin, por. gtt. sol. 20 ml .  

SÚKL obdržel od ukrajinské autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Aflubin, por. gtt. sol. 20 ml, šarže číslo 1647033A, doba použitelnosti 11/2021.  

Léčivý přípravek Aflubin, por. gtt. sol. 20 ml není v ČR registrován a předmětná šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Aflubin, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti                    

12. 2. 2020