ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Actemra®

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Actemra®,inf.cnc.sol. 400 mg/20mL.  

SÚKL obdržel od ukrajinské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Actemra®, inf.cnc.sol. 400 mg/20mL, šarže číslo В2101В32 s dobou použitelnosti 01.12.22 a šarže číslo В3035В19 s dobou použitelnosti 18.05.2023. 

Padělaná balení v turecké jazykové verzi byla zachycena na území Ukrajiny.

Léčivý přípravek Actemra®, inf.cnc.sol. 400 mg/20mL není v ČR registrován a uvedené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenými šaržemi léčivého přípravku Actemra®, inf.cnc.sol. 400 mg/20mL, a to telefonicky na +420 272 185 234, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.


Oddělení závad v jakosti

4.2.2022