ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Inmunoglobulina G Endovenosa Biotest Pasteurizada

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivého přípravku Inmunoglobulina G Endovenosa Biotest Pasteurizada 5g/100ml.  

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělků léčivého přípravku Inmunoglobulina G Endovenosa Biotest Pasteurizada 5g/100ml. Padělaná balení byla zachycena na území Peru.

Léčivý přípravek Inmunoglobulina G Endovenosa Biotest Pasteurizada 5g/100ml není v ČR registrován.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením léčivého přípravku Inmunoglobulina G Endovenosa Biotest Pasteurizada 5g/100ml, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz

 

Oddělení závad v jakosti

08.07.2022