ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Inmunoglobulina G Endovenosa Biotest Pasteurizada 5g/100ml

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Inmunoglobulina G Endovenosa Biotest Pasteurizada 5g/100ml.  

SÚKL obdržel od Brazilské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Inmunoglobulina G Endovenosa Biotest Pasteurizada 5g/100ml, všechny šarže.

Padělaná balení byla zachycena pravděpodobně na území Brazílie. Název originálního léčivého přípravku je Intratect 50g/l.

Léčivý přípravek Intratect 50g/l, je v ČR registrován postupem vzájemného uznávání a je indikován například k substituční léčbě dospělých, dospívajících a dětí (0–18 let věku) u syndromů primárního imunodeficitu s poruchou tvorby protilátek.  

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s balením léčivého přípravku Inmunoglobulina G Endovenosa Biotest Pasteurizada 5g/100ml, a to telefonicky na +420 272 185 234, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.    

 

Oddělení závad v jakosti

24.9.2021