ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci S. A. B. Impex, s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci léčivých přípravků společnosti S. A. B. Impex, s.r.o., IČ 645 11 588.  

Společnosti S. A. B. Impex, s.r.o., IČ 645 11 588 se sídlem Hlavní 48, 664 51 Bedřichovice, bylo dne 16. 2. 2018 vydáno povolení k distribuci léčivých přípravků sp.zn. sukls392406/2017, které nabylo právní moci dne 7. 3. 2018.

Vzhledem k tomu, že společnost od nabytí právní moci povolení k distribuci po dobu 3 let nevykonávala distribuční činnost, její povolení k distribuci v souladu s ustanovením § 76 odst. 4 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pozbylo ke dni 8. 3. 2021 platnosti.

 

Oddělení správné distribuční praxe

26. 4. 2021