ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci LEK-BIOR, s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci léčivých přípravků společnosti LEK-BIOR, s.r.o., IČ 260 09 757.  

Společnosti LEK-BIOR, s.r.o., IČ 260 09 757 se sídlem T.G. Masaryka 138, 538 21 Slatiňany, bylo dne 5. 4. 2017 vydáno povolení k distribuci léčivých přípravků sp.zn. sukls25249/2017, které nabylo právní moci dne 8. 4. 2017.

Vzhledem k tomu, že společnost od nabytí právní moci povolení k distribuci po dobu 3 let nevykonávala distribuční činnost, její povolení k distribuci v souladu s ustanovením § 76 odst. 4 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pozbylo ke dni 9. 4. 2020 platnosti.

 

Oddělení správné distribuční praxe

6. 5. 2020