ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků – Apadistri s.r.o.

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv Apadistri s.r.o.  

Platnost povolení k distribuci vydaného společnosti Apadistri s.r.o., IČ 175 04 929 se sídlem Českobratrská 3297/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, pod sp.zn. sukls203692/2022 dne 2. 11. 2022 se pozastavuje dnem 24. 8. 2023. Společnost Apadistri s.r.o. porušuje § 76 odst. 1 písm. a) a b) zákona o léčivech tím, že nemá nemá vhodné a odpovídající prostory, aby zajistila řádné skladování a distribuci léčivých přípravků, a dále nemá zajištěny služby kvalifikované osoby, která odpovídá za to, že léčivé přípravky jsou distribuovány v souladu se zákonem o léčivech.

Žádáme všechny distributory a zprostředkovatele léčivých přípravků o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s obchodní nabídkou od výše uvedeného subjektu, nebo pokud již byla realizována nějaká obchodní transakce.

Informace prosím podávejte na oddělení SDP, Stará 25, 602 00 Brno, tel. 272 185 405,
e-mail: gabriela.vaculova@sukl_cz

Oddělení správné distribuční praxe

25. 8. 2023