ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků - Opavská distribuční s.r.o.

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv Opavská distribuční s.r.o.   

Platnost povolení k distribuci vydaného společnosti Opavská distribuční s.r.o., IČ 092 34 730 se sídlem Nádražní 601/159, Přívoz, 702 00 Ostrava, pod sp.zn. sukls252248/2020 dne 17. 12. 2020 se pozastavuje dnem 10. 2. 2023. Společnost Opavská distribuční s.r.o. porušuje § 76 odst. 1 písm. a) a b) zákona o léčivech tím, že nemá k dispozici schválené skladové prostory a nemá zajištěny služby kvalifikované osoby.

Žádáme všechny distributory a zprostředkovatele léčivých přípravků o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s obchodní nabídkou od výše uvedeného subjektu, nebo pokud již byla realizována nějaká obchodní transakce.

Informace prosím podávejte na oddělení SDP, Stará 25, 602 00 Brno, tel. 272 185 405, e-mail: gabriela.vaculova@sukl_cz

Oddělení správné distribuční praxe

15. 2. 2023