ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků - Distrilogi s.r.o.

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv Distrilogi s.r.o.   

Platnost povolení k distribuci vydaného společnosti Distrilogi s.r.o., IČ 092 34 462 se sídlem Nádražní 601/159, Přívoz, 702 00 Ostrava, pod sp.zn. sukls192505/2020 dne 25. 9. 2020 se pozastavuje dnem 7. 2. 2023. Společnost Distrilogi s.r.o. porušuje § 76 odst. 1 písm. a) zákona o léčivech tím, že nemá k dispozici schválené skladové prostory.

Žádáme všechny distributory a zprostředkovatele léčivých přípravků o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s obchodní nabídkou od výše uvedeného subjektu, nebo pokud již byla realizována nějaká obchodní transakce.

Informace prosím podávejte na oddělení SDP, Stará 25, 602 00 Brno, tel. 272 185 405, e-mail: gabriela.vaculova@sukl_cz

Oddělení správné distribuční praxe

8. 2. 2023