ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků - FLOW WEALTH LTD

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv FLOW WEALTH LTD v ČR podnikajícího prostřednictvním FLOW WEALTH LTD, odštěpný závod.   

Platnost povolení k distribuci vydaného společnosti FLOW WEALTH LTD, SE152NL London, Room Q, 35a Astbury Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, IČ 10666172 podnikající v České republice prostřednictvím FLOW WEALTH LTD, odštěpný závod se sídlem Tvrdého 643, Letňany, 199 00 Praha 9, IČ 069 59 229 pod sp.zn. sukls217795/2018 dne 2. 7. 2018 se pozastavuje dnem 27. 1. 2023. Společnost FLOW WEALTH LTD porušuje § 76 odst. 1 písm. a) zákona o léčivech tím, že nemá k dispozici schválené skladové prostory.

Žádáme všechny distributory a zprostředkovatele léčivých přípravků o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s obchodní nabídkou od výše uvedeného subjektu, nebo pokud již byla realizována nějaká obchodní transakce.

Informace prosím podávejte na oddělení SDP, Stará 25, 602 00 Brno, tel. 272 185 405, e-mail: gabriela.vaculova@sukl_cz

Oddělení správné distribuční praxe

27. 1. 2023