ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků - Distripharma s.r.o.

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv Distripharma s.r.o.    

Platnost povolení k distribuci vydaného společnosti Distripharma s.r.o., IČ 089 56 286 se sídlem Nádražní 601/159, Přívoz, 702 00 Ostrava pod sp.zn. sukls54233/2020 dne 28. 4. 2020 se pozastavuje dnem 28. 7. 2022. Společnost Distripharma s.r.o. porušuje § 76 odst. 1 písm. a) a b) zákona o léčivech tím, že nemá k dispozici schválené skladové prostory a nemá zajištěny služby kvalifikované osoby.

Žádáme všechny distributory a zprostředkovatele léčivých přípravků o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s obchodní nabídkou od výše uvedeného subjektu, nebo pokud již byla realizována nějaká obchodní transakce.

Informace prosím podávejte na oddělení SDP, Stará 25, 602 00 Brno, tel. 272 185 405, e-mail: gabriela.vaculova@sukl_cz

Oddělení správné distribuční praxe

29. 7. 2022