Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků - COLONUS s.r.o.

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv COLONUS s.r.o.    

Platnost povolení k distribuci vydaného společnosti COLONUS s.r.o., IČ 081 39 393 se sídlem Sokola Tůmy 743/16, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava  pod sp.zn. sukls195354/2019 dne 27. 9. 2019 se pozastavuje dnem 18.5.2020. Společnost COLONUS s.r.o. porušuje § 76 odst. 1 písm. b) zákona o léčivech tím, že nemá zajištěny služby kvalifikované osoby.

Oddělení správné distribuční praxe

19. 5. 2020