Informace o povolení používání neregistrovaného léčivého přípravku HUVEMEC (ivermektin)

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku HUVEMEC 3 mg, tablets, s obsahem léčivé látky ivermektin.  

Na úřední desce Ministerstva zdravotnictví byla zveřejněna informace o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku HUVEMEC 3 mg, tablets, s obsahem léčivé látky ivermektin.

Plná znění rozhodnutí jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví: 

Oddělení koordinace odborných činností

5. 3. 2021

Aktualizace 15. 3. 2021