ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o povolení používání neregistrovaného léčivého přípravku BENORAL

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku BENORAL, SUSPENSIÓN ORAL, 1 frasco de 100 ml, výrobce LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A., Gran Capitán, 10, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona, Španělsko.  

Na úřední desce Ministerstva zdravotnictví byla zveřejněna informace o povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku:

Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu Výrobce PIL
9999918 BENORAL 250000IU/5ML POR SUS 1X100ML LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A., Gran Capitán, 10, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona, Španělsko pdf.png

SÚKL upozorňuje předepisující lékaře na nižší sílu a odlišný objem balení přípravku oproti registrovaným léčivým přípravkům, z čehož vyplývá i výrazně nižší celkový obsah léčivé látky v 1 balení přípravku BENORAL:

Kód SÚKL Název Množství léčivé látky v 5 ml suspenze Objem balení Celkový obsah léčivé látky v 1 balení
9999918 BENORAL 250 000 IU 100 ml 5 MIU
0049549 OSPEN 400 000 IU 150 ml 12 MIU
0214055 OSPEN 750 000 IU 60 ml 9 MIU

Dodání léčivého přípravku do České republiky zajistí společnost Olikla s.r.o., Náměstí Smiřických 42, 281 63 Kostelec nad Černými lesy.

Plné znění rozhodnutí, cenový předpis a opatření obecné povahy jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví:

SÚKL informuje předepisující lékaře, že s ohledem na vydané opatření Ministerstva zdravotnictví není potřeba hlásit předepsání nebo použití tohoto neregistrovaného léčivého přípravku Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

Oddělení koordinace odborných činností

18. 7. 2023

Aktualizace 27. 7. 2023