ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o odcizení prázdné lahve léčivého přípravku Conoxia

SÚKL upozorňuje na odcizení prázdné lahve léčivého přípravku Conoxia 100% gas crs. 2l/400l IV, na území České republiky.  

Držitel rozhodnutí o registraci, společnost Linde Gas a.s., Praha, informoval SÚKL o odcizení prázdné lahve léčivého přípravku Conoxia, 100% gas crs. 2l/400l IV, s čárovým kódem 000020331101806374, ke kterému došlo na území České republiky. Společnost Linde Gas a.s Praha, po nahlášení odcizení provedla blokaci lahve pro další použití a informovala své odběratele o nutnosti kontroly vracených lahví.

V ČR je léčivý přípravek Conoxia, 100% gas crs. 2l/400l IV, registrován postupem vzájemného uznávání.

U odcizené lahve léčivého přípravku Conoxia, 100% gas crs. 2l/400l IV došlo k přerušení distribučního řetězce a není tak nadále zajištěna její jakost ani bezpečnost. Takovou lahev nelze v žádném případě použít k léčbě.

Podezřelou dodávku oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 234 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti

4.1.2021