ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o odcizení léčivých přípravků Baraclude a Anxiar v Rumunsku

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků Baraclude a Anxiar, ke kterému došlo dne 14.12.2017 v Rumunsku.  

SÚKL obdržel od Evropské agentury pro léčivé přípravky informaci o odcizení 48 balení léčivého přípravku Baraclude 0.5MGx30 film-coated tablets a 600 balení léčivého přípravku Anxiar 1mgx50 tablets, ke kterému došlo 14.12.2017 na území Rumunska:

Název léčivého přípravku

Šarže

Jazyková verze

Počet odcizených balení

Baraclude 0.5MGx30 film-coated tablets

AAS7811

rumunsko-česká

48

Anxiar 1mgx50 tablets

F78036A

rumunská

600

V ČR je léčivý přípravek Baraclude 0.5MGx30 film-coated tablets registrován centralizovanou procedurou, uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků. Léčivý přípravek Anxiar 1mgx50 tablets není v ČR registrován, uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

U odcizených balení uvedených šarží léčivých přípravků Baraclude 0.5MGx30 film-coated tablets a Anxiar 1mgx50 tablets došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení uvedených šarží proto nelze v žádném případě použít k léčbě. Skladovací podmínky při přepravě odcizených balení uvedených šarží léčivých přípravků nelze doložit. Léčivé přípravky by byly po uvedení zpět na trh považovány za padělky.

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz. (Poznámka: Stejné číslo šarže se může vyskytovat i u léčivého přípravku jiné síly nebo u jiného přípravku. Předmětem krádeže byla však pouze výše uvedená šarže přiřazená k výše uvedenému konkrétnímu přípravku a jeho síle.)

 

Oddělení závad v jakosti

15.12.2017