ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o odcizení léčivých přípravků v Německu

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo dne 15.5.2019 na území Německa.  

Německá regulační autorita informovala SÚKL o odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo dne 15.5.2019. Odcizená balení byla serializována a byla v portugalské jazykové verzi.

Název léčivého přípravku

Šarže

Použitelnost do

Počet odcizených balení

Testoviron Depot, 250 mg/ml

KT02S51

12/2023

582

 

Léčivý přípravek Testoviron Depot není v ČR registrován, šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních distribuovaných léčivých přípravků.

U odcizených balení uvedené šarže léčivého přípravku došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení uvedené šarže proto nelze v žádném případě použít k léčbě. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považován za padělek.

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz . (Poznámka: Stejné číslo šarže se může vyskytovat i u léčivého přípravku jiné síly nebo u jiného přípravku. Předmětem krádeže byla však pouze výše uvedená šarže přiřazená k výše uvedenému konkrétnímu přípravku a jeho síle).

Oddělení závad v jakosti

23.5.2019