ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o odcizení léčivých přípravků v Itálii

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo dne 26.1 - 27.1.2019 na území Itálie.    

Evropská agentura pro léčivé přípravky informovala SÚKL o odcizení léčivých přípravků z distribučního skladu, ke kterému došlo dne 26.1 - 27.1.2019. Odcizená balení byla v italské jazykové verzi.

K odcizení došlo u následujících léčivých přípravků:

 

Název  Šarže Doba   použitelnosti Počet   odcizených balení
KEYTRUDA SFI 100 MG VIAL 8302605B11 02/2020 6912
ZINPLAVA   1000 MG VIAL 6302502C11 10/2019 20
8302501003 01/2021 316

 

U odcizených balení předmětných šarží léčivých přípravků uvedených v přiloženém seznamu došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení uvedených šarží proto nelze v žádném případě použít k léčbě. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považován za padělek.

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz. Poznámka: Stejné číslo šarže se může vyskytovat i u léčivého přípravku jiné síly nebo u jiného přípravku. Předmětem krádeže byly však pouze výše uvedené šarže přiřazené k výše uvedenému konkrétnímu přípravku a jeho síle.

 

Oddělení závad v jakosti

31.1.2019