ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o odcizení léčivých přípravků ve Velké Británii - aktualizace

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo 6.1.2019 na území Velké Británie.    

Národní autorita Velké Británie informovala SÚKL o odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo dne 6.1.2019.

Níže je uveden seznam odcizených léčivých přípravků, čísla šarží, doby použitelnosti a počty odcizených balení:

U odcizených balení předmětných šarží léčivých přípravků uvedených v přiloženém seznamu došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení uvedených šarží proto nelze v žádném případě použít k léčbě. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považován za padělek.

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz.

Poznámka: Stejné číslo šarže se může vyskytovat i u léčivého přípravku jiné síly nebo u jiného přípravku. Předmětem krádeže byla však pouze výše uvedená šarže přiřazená k výše uvedenému konkrétnímu přípravku a jeho síle.

 

Oddělení závad v jakosti

17.1.2019

 

Aktualizace ze dne 18.1.2019

Evropská agentura pro léčivé přípravky informovala o tom, že odcizená balení byla v anglické jazykové verzi. Níže je uveden doplňující seznam léčivých přípravků, čísla šarží, doby použitelnosti a počty odcizených balení: