Informace o odcizení léčivých přípravků

SÚKL upozorňuje na odcizení zásilky léčivého přípravku Sildaristo 100 mg obsahujícího léčivou látku sildenafil.  

Německá regulační autorita informovala o případu krádeže léčivého přípravku Sildaristo 100mg, potahované tablety, z distribučního skladu v Sülzetal, Německo.

Předmětem krádeže bylo 29 balení přípravku č.šarže 4A30067A, exsp. 04/2017 a 974 balení přípravku č.šarže 4A30099B, exsp. 05/2017.

Léčivý přípravek Sildaristo 100mg, který je určen k léčbě erektilní dysfunkce,  není v ČR registrován. Odcizené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR a rovněž nebyly zaznamenány v nelegální nabídce na internetu v ČR.

U uvedených šarží léčivého přípravku určených pro německý trh došlo k přerušení distribučního řetězce a není tak u nich již nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Takové léčivé přípravy daných šarží proto v žádném případě nelze použít k léčbě. Skladovací podmínky při přepravě níže uvedených odcizených léčivých přípravků nelze doložit. Léčivé přípravky by byly po jejich uvedení zpět na trh považovány za padělky.  

Podezřelé zásilky, prosím, oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL: zavady@sukl_cz, tel. 272 185 906.

 

Oddělení závad v jakosti
9. 2. 2015