ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o odcizení léčivého přípravku Vaxigrip Tetra ve Švédsku

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku  Vaxigrip Tetra 5 mL 10st, solution for injection, ke kterému došlo 10. 12. 2019 na území Švédska.  

Švédská regulační autorita informovala SÚKL o odcizení léčivého přípravku Vaxigrip Tetra 5 mL 10st, solution for injectionke kterému došlo 10. 12. 2019 na území Švédska.

Název   léčivého přípravku

Šarže

Použitelnost do

Počet   odcizených balení

Vaxigrip Tetra 5 mL 10st, solution for injection

T3J085V

07/2020

7

Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních distribuovaných léčivých přípravků v ČR.

U odcizených balení předmětné šarže léčivého přípravku Vaxigrip Tetra 5 mL 10st, solution for injection, došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení uvedené šarže proto nelze v žádném případě použít k léčbě. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považován za padělek.

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz. 

Oddělení závad v jakosti

18. 12. 2019