ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o odcizení léčivého přípravku Benepali v Belgii

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Benepali, ke kterému došlo dne 22. 11. 2017 v Belgii.  

SÚKL obdržel od Evropské agentury pro léčivé přípravky informaci o odcizení 16 balení léčivého přípravku Benepali 50mg Pre-Filled Pen, ke kterému došlo dne 22.11.2017 na území Belgie:

Název léčivého   přípravku

Šarže

Počet odcizených   balení

Benepali 50mg Pre-Filled Pen

GR11720

16

 V ČR je léčivý přípravek Benepali registrován centralizovanou procedurou, uvedená šarže však nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

U odcizených balení uvedené šarže léčivého přípravku Benepali 50mg Pre-Filled Pen došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení uvedené šarže proto nelze v žádném případě použít k léčbě. Skladovací podmínky při přepravě odcizených balení uvedené šarže léčivého přípravku nelze doložit. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považovaný za padělek.

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz. (Poznámka: Stejné číslo šarže se může vyskytovat i u léčivého přípravku jiné síly nebo u jiného přípravku. Předmětem krádeže byla však pouze výše uvedená šarže přiřazená k výše uvedenému konkrétnímu přípravku a jeho síle.)

 

Oddělení závad v jakosti

11.12.2017