ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o odcizení léčivého přípravku Sildenafil Actavis ve Švédsku

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Sildenafil Actavis 100 mg tbl. flm. na území Švédska.  

Švédská regulační autorita informovala SÚKL o odcizení 5600 ks balení léčivého přípravku Sildenafil Actavis 100 mg tbl. flm. 12, šarže č. F97589, a 1920 ks balení léčivého přípravku Sildenafil Actavis 100 mg tbl. flm. 24, šarže č. F97635, ke kterému došlo během přepravy na území Švédska dne 15.3.2021.

Léčivý přípravek Sildenafil Actavis 100 mg tbl. flm. je v ČR registrován centralizovanou procedurou. Uvedené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

U odcizených balení uvedených šarží léčivého přípravku Sildenafil Actavis 100 mg tbl. flm. došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení proto nelze v žádném případě použít k léčbě. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považován za padělek. Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 234 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz.

(Poznámka: Stejné číslo šarže se může vyskytovat i u léčivého přípravku jiné síly nebo u jiného přípravku. Předmětem krádeže byla však pouze výše uvedená šarže přiřazená k výše uvedenému konkrétnímu přípravku a jeho síle).

Oddělení závad v jakosti 

12.4.2021