ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o odcizení léčivého přípravku Prick Test Roggenpollen LETI, 30 HEP/ml, 1x2ml v Německu

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Prick Test Roggenpollen LETI, 30 HEP/ml, 1x2ml na území Německa.  

Paul-Ehrlich-Institut informoval SÚKL o odcizení dvou balení léčivého přípravku Prick Test Roggenpollen LETI, 30 HEP/ml, 1x2ml, šarže č. 21675391, ke kterému došlo během přepravy na území Německa dne 2.1.2022. Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

U odcizených balení uvedené šarže léčivého přípravku Prick Test Roggenpollen LETI, 30 HEP/ml, 1x2ml došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení proto nelze v žádném případě použít při poskytování zdravotních služeb. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považován za padělek. Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 234 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz.

Oddělení závad v jakosti 

6.1.2022