ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o odcizení léčivého přípravku Entyvio v Itálii

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Entyvio, ke kterému došlo na území Itálie.  

Evropská agentura pro léčivé přípravky informovala SÚKL o odcizení léčivého přípravku Entyvio, 300mg, inf. plv. csl 1 (EU/1/14/923/001), ke kterému došlo na území Itálie. Odcizeno bylo 4 100 injekčních lahviček  šarže bulku č. 465672 a dále 1 627 injekčních lahviček retenčních vzorků více šarží (dotčená č. šarží jsou uvedena v tabulce níže).

Odcizené injekční lahvičky nejsou označeny etiketou. Číslo šarže je vyraženo na víčku injekčních lahviček.

Šarže injekčních lahviček retenčních vzorků

Počet odcizených balení

221195

92

221197

200

221199

100

221202

175

221204

200

221205

200

222480

200

221207

60

222240

200

223878

200

Všechny odcizené retenční vzorky odpovídají již proexpirovaným šaržím.   

U odcizených balení předmětných šarží léčivého přípravku Entyvio došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení uvedených šarží proto nelze v žádném případě použít k léčbě. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považován za padělek.

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz. 

Oddělení závad v jakosti 

7. 8. 2020