ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o odcizení léčivého přípravku Dasatinib Sandoz ve Francii

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Dasatinib Sandoz, 50 mg tbl. flm. 60, na území Francie  

Francouzská regulační autorita informovala SÚKL o odcizení 159 balení léčivého přípravku Dasatinib Sandoz, 50 mg tbl. flm. 60, šarže č. 89594, doba použitelnosti 05/2023 ke kterému došlo během přepravy od slovinského výrobce k distributorovi ve Francii. Balení byla serializována, sériová čísla odcizených balení byla držitelem rozhodnutí o registraci 9.11.2020 vyřazena z evropského úložiště. Odcizená balení byla ve francouzské jazykové verzi.

V ČR je léčivý přípravek Dasatinib Sandoz, 50 mg tbl. flm. 60, registrován postupem vzájemného uznávání. Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

U odcizených balení uvedené šarže léčivého přípravku Dasatinib Sandoz, 50 mg tbl. flm. 60 došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení uvedené šarže proto nelze v žádném případě použít k léčbě. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považován za padělek. Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz.
(Poznámka: Stejné číslo šarže se může vyskytovat i u léčivého přípravku jiné síly nebo u jiného přípravku. Předmětem krádeže byla však pouze výše uvedená šarže přiřazená k výše uvedenému konkrétnímu přípravku a jeho síle).


Oddělení závad v jakosti 

18.11.2020