ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o odcizení léčivého přípravku Atenativ ve Francii

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Atenativ, 50IU/ml inf. pso. lqf. 1+1X10ml na území Francie.  

Německá regulační autorita informovala SÚKL o odcizení 65 ks balení léčivého přípravku Atenativ50IU/ml inf. pso. lqf. 1+1X10ml, šarže číslo M246A2039, ke kterému došlo během přepravy na území Francie dne 28. 4. 2023.

Léčivý přípravek Atenativ50IU/ml inf. pso. lqf. 1+1X10ml je v ČR registrován postupem vzájemného uznávání. Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

U odcizených balení uvedených šarží léčivého přípravku Atenativ50IU/ml inf. pso. lqf. 1+1X10ml došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení proto nelze v žádném případě použít k léčbě. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považován za padělek. Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 363 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz.

(Poznámka: Stejné číslo šarže se může vyskytovat i u léčivého přípravku jiné síly nebo u jiného přípravku. Předmětem krádeže byla však pouze výše uvedená šarže přiřazená k výše uvedenému konkrétnímu přípravku a jeho síle).


Oddělení závad v jakosti 

3. 5. 2023