ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace ke stanovení úhrady topickým oftalmologickým přípravkům k dlouhodobé terapii

SÚKL informuje o postupu při určení velikosti balení topických oftalmologických přípravků k dlouhodobé terapii pro účely stanovení úhrady.  

Počet kapek v balení léčivých přípravků ve formě očních kapek je rozhodující pro stanovení výše úhrady těchto přípravků. Při stanovení velikosti balení vyjádřené počtem kapek v balení Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) vychází primárně z informací uvedených v platných souhrnech údajů o přípravku („SPC“). Nelze-li však velikost balení určit z informací uvedených v aktuálních SPC posuzovaných léčivých přípravků nebo nedoloží-li relevantní podklady s přesnými údaji držitel rozhodnutí o registraci, bude Ústav v souladu s guidelines pro tvorbu DDD dle WHO [1] považovat objem jedné kapky za 0,05 ml, tj. velikost balení bude kalkulována na základě vztahu, že v 1 ml přípravku je obsaženo 20 kapek.

 

„[1] WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Guidelines for ATC classification and DDD assignment 2019. Dostupné z: https://www.whocc.no/atc_ddd_index_and_guidelines/guidelines/

 

Sekce cenové a úhradové regulace

7.1.2020