ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace k hodnocení dopadu na rozpočet v řízeních o stanovení nebo změně úhrady LP/PZLÚ

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o požadavku na vyjádření se k hodnocení analýzy dopadu na rozpočet veřejného zdravotního pojištění.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv („Ústav“) informuje účastníky řízení o stanovení nebo změně výše a podmínek úhrady, že v souladu s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví MZDR 50688/2019-2/CAU, č. j.  MZDR 50688/2019-2/CAU, zn.: L71/2019 bude od 1. 10. 2020 vyžadovat vyjádření zdravotních pojišťoven ve lhůtě pro vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí v případě, že stanovení (změna) úhrady léčivého přípravku s dopadem na rozpočet uvedeným v hodnotící zprávě nebude v souladu s veřejným zájmem dle ustanovení § 17 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění ve smyslu ohrožení fungování systému zdravotnictví a jeho stability.

Pokud Ústav takové relevantní vyjádření od zdravotních pojišťoven, tj. správců rozpočtu veřejného zdravotního pojištění, obdrží, přistoupí k vydání negativní hodnotící zprávy. Žadatel může požádat o přerušení správního řízení nebo mohou účastníci řízení informovat Ústav o probíhajícím jednání za účelem limitace dopadu na rozpočet podle postupu uvedeného v pokynu CAU-09: https://www.sukl.cz/leciva/cau-09-verze-0.

 

Sekce cenové a úhradové regulace

22.9.2020