ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace bulharské regulační autority ze dne 30.6.2008

Státní ústav pro kontrolu léčiv obdržel od bulharské regulační autority informaci týkající se rostlinného produktu Meizitang.  

Bulharská regulační autorita informuje o nálezu rostlinného produktu Meizitang cps. x 30, exp. 03/2010, výrobce Kunming Dali Industry & Trade co.Ltd., Čína, ve kterém byl zjištěn obsah nedeklarované účinné látky sibutramin hydrochlorid.

Sibutramin hydrochlorid je látka používaná k léčbě obezity. U všech pacientů však léčba sibutraminem vyžaduje pravidelné monitorování krevního tlaku a srdeční frekvence a v případě jejich zvýšení je nutno sibutramin vysadit. Při užívání přípravku bez dohledu lékaře tak existuje nebezpečí rozvoje nežádoucích účinků, které by za normálních okolností lékař zachytil v jejich počátečním stadiu, okamžitě přerušil užívání léku a tak minimalizoval možné následky na zdraví pacienta.   

Fotodokumentace:
Obal_1.JPG Hlinikova folie.JPG Tobolky.JPG Obal_2.JPG   
Obal_5.JPG Obal_6.JPG Obal_7.JPG  

Bulharská léková agentura v současné době stahuje všechny šarže výše uvedeného produktu.
Státní ústav pro kontrolu léčiv informoval o této skutečnosti Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI).

Oddělení enforcementu a regulace reklamy
3.7.2008