ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

IPLP - revizní zprávy

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 15, odst. 5) zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“) v platném znění, a zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění, stanovuje výši a podmínky úhrady individuálně připravovaných léčivých přípravků, individuálně připravovaných radiofarmak a transfuzních přípravků (dále IPLP) opatřením obecné povahy. Postup stanovení výše úhrad u uvedených skupin je uveden v platných Metodikách SP-CAU-004, SP-CAU-005 a SP-CAU-016.

 

V rámci ročního vyhodnocení byla provedena kontrola zaměřená na potvrzení výše a podmínek úhrady u těchto skupin léčivých přípravků a dále porovnání produkce a spotřeby uvedených IPLP. Výsledky pravidelných kontrol prováděných na základě ustanovení § 39l odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění pro skupiny individuálně připravovaných radiofarmak a individuálně vyráběných transfuzních přípravků jsou uvedeny v přiložených revizních zprávách.