ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Doporučení PRAC k farmakovigilančním signálům - 2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o zveřejnění nového doporučení PRAC ke zhodnoceným farmakovigilančním signálům, z jehož závěrů vyplývají požadavky na aktualizaci souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace.  

Datum zveřejnění

Termín implementace 

Léčivá látka

Číslo procedury

Dotčené léčivé přípravky

PRAC recommendation

Český překlad

6.3.2023 2 měsíce colistimethatum natricum (intravenózní podání) EPITT č. 19845 COLISTIMETHATUM NATRICUM LP.xlsx, soubor typu xlsx, (10,52 kB) PRAC recommendation 6.2.-9.2.2023.pdf, soubor typu pdf, (165,1 kB)

PRAC doporučení COLISTIMETHATUM NATRICUM.pdf, soubor typu pdf, (109,29 kB)

6.3.2023 2 měsíce bosutinibum EPITT č. 19843   PRAC recommendation 6.2.-9.2.2023.pdf, soubor typu pdf, (165,1 kB)

PRAC doporučení BOSUTINIBUM.pdf, soubor typu pdf, (162,86 kB)

 6.2.2023  2 měsíce atorvastatinum, fluvastatinum, lovastatinum, rosuvastatinum, simvastatinum EPITT č. 19822 Atorvastatinum, fluvastatinum, lovastatinum, rosuvastatinum, simvastatinum LP.xlsx, soubor typu xlsx, (22,31 kB) PRAC recommendation 9.1.-12.1.2023.pdf, soubor typu pdf, (201 kB)

PRAC doporučení atorvastatinum, fluvastatinum, lovastatinum, rosuvastatinum, simvastatinum.pdf, soubor typu pdf, (210,45 kB)