ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Doporučení PRAC k farmakovigilančním signálům - 2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o zveřejnění nového doporučení PRAC ke zhodnoceným farmakovigilančním signálům, z jehož závěrů vyplývají požadavky na aktualizaci souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace.  

Datum zveřejnění

Termín implementace 

Léčivá látka

Číslo procedury

Dotčené léčivé přípravky

PRAC recommendation

Český překlad

26.9.2022 2 měsíce Streptococci pneumoniae polysaccharidum (23 sérotypů) EPITT č. 19768 STREPTOCOCCI PNEUMONIAE POLYSACCHARIDUM (23 sérotypů) LP.xlsx, soubor typu xlsx, (10,42 kB) PRAC recommendation 29.8.-1.9.2022.pdf, soubor typu pdf, (162,15 kB) PRAC doporučení STREPTOCOCCI PNEUMONIAE POLYSACCHARIDUM (23 sérotypů).pdf, soubor typu pdf, (201 kB)
4.4.2022


14.7.2022 aktualizace PRAC doporučení
2 měsíce
Tacrolimusum, ciclosporinum, everolimusum, temsirolimusum, sirolimusum EPITT č. 19614 TACROLIMUSUM, CICLOSPORINUM, EVEROLIMUSUM, TEMSIROLIMUSUM LP.xlsx, soubor typu xlsx, (11,81 kB) PRAC recommendation 7.3.-10.3.2022.pdf, soubor typu pdf, (271,85 kB) PRAC doporučení TACROLIMUSUM, CICLOSPORINUM, EVEROLIMUSUM, TEMSIROLIMUSUM.pdf, soubor typu pdf, (297,25 kB)
7.3.2022 2 měsíce Sorafenibum EPITT č. 19733 SORAFENIBUM LP.xlsx, soubor typu xlsx, (10,89 kB) PRAC recommendation 7.-10.2. 2022.pdf, soubor typu pdf, (169,92 kB) PRAC doporučení SORAFENIBUM.pdf, soubor typu pdf, (145,01 kB)
7.3.2022 2 měsíce Enzalutamidum EPITT č. 19734   PRAC recommendation 7.-10.2. 2022.pdf, soubor typu pdf, (169,92 kB) PRAC doporučení ENZALUTAMIDUM.pdf, soubor typu pdf, (138,84 kB)
7.2.2022 2 měsíce Pregabalinum EPITT č. 19723 PREGABALINUM LP.xls.xlsx, soubor typu xlsx, (13,75 kB) PRAC recommendation 10.-13.1.2022.pdf, soubor typu pdf, (164,63 kB) PRAC doporučení PREGABALINUM.pdf, soubor typu pdf, (87,25 kB)
 7.1.2022  2 měsíce Olmesartanum,
olmesartanum/amlodipinum,
olmesartanum/hydrochlorothiazidum, olmesartanum/amlodipinum/hydrochlorothiazidum
EPITT č. 19258 olmesartanum, olmesartanum_amlodipinum, olmesartanum_hydrochlorothiazidum, olmesartanum_amlodipinum_hydrochlorothiazidum LP.xlsx, soubor typu xlsx, (11,63 kB) PRAC recommendation 29.11.-2.12.2021.pdf, soubor typu pdf, (161,49 kB) PRAC doporučení olmesartanum, olmesartanum_amlodipinum, olmesartanum_hydrochlorothiazidum, olmesartanum_amlodipinum_hydrochlorothiazidum LP.pdf, soubor typu pdf, (68,25 kB)