ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Doporučené postupy pro ověřování ochranných prvků

Doporučené postupy pro provozovatele při implementaci požadavků Nařízení (EU) 2016/161 ze dne 2. října 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) upřesňuje a doplňuje povinnosti výrobců, distributorů a osob oprávněných k výdeji vyplývající z Nařízení (EU) 2016/161 ze dne 2. října 2015.