ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

CAU-08 verze 1

Požadavky na strukturu odborných podkladů doplňujících žádost a na strukturu vyjádření ostatních účastníků při předkládání důkazů v řízeních o stanovení nebo změnu výše a podmínek úhrady LP/PZLÚ  

Tento pokyn nahrazuje pokyn CAU-08 verze 0 s platností od 1. 1. 2022.

 

Pokyn je vytvořen Státním ústavem pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) k:

  • zavedení jednotných standardů pro typově stejné situace, čímž by mělo dojít ke snížení počtu nedostatků a chybějících údajů usnadňující proces posouzení,
  • usnadnění komunikace mezi účastníky řízení a Ústavem,
  • zjednodušení přípravy podkladů na straně žadatele,
  • zpřehlednění klíčového podkladu pro rozhodnutí, což usnadní orientaci Ústavu a účastníků v podkladech a dále také průběh samotných řízení zajišťovaných Ústavem.

 

Pokyn je vydáván na základě a v souladu s ustanoveními §39b až § 39f zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Pokyn má doporučující charakter.

CAU-08_verze1_Strukturované podání.pdf, file type pdf, (124,36 kB)