ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

CAU-07 verze 1

Pokyny pro vyplnění žádosti o kvalifikaci do úhradové soutěže    

Tento pokyn nahrazuje předchozí pokyn CAU-07 s platností od 1.12.2023.

 

Pokyn je vydáván na základě a v souladu s ustanovením § 39e odst. 6 až 8 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokyn má doporučující charakter.

                                                                                                                                                                                        

Pokyn k vyplnění formuláře žádosti o kvalifikaci do úhradové soutěže je návodem k vyplnění předlohy žádosti zpracované Státním ústavem pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) na základě zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokyn nenahrazuje metodický výklad zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ale slouží jako pomůcka k vyplnění žádosti.

Úplnost žádosti podle požadavků stanovených zákonem je kontrolována v rámci validace žádosti. 

CAU-07_verze1_Pokyny pro vyplnění žádosti o kvalifikaci do ÚS.pdf, file type pdf, (141,03 kB)