ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

CAU-04 verze 8

Pokyny pro vyplnění žádosti o stanovení  výše a podmínek úhrady / maximální ceny výrobce / maximální ceny výrobce a výše a podmínek úhrady  léčivého přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely  

Tento pokyn nahrazuje předchozí pokyn CAU-04 verze 7 s platností od 15. 4. 2024.

 

Pokyn je vydáván na základě a v souladu s ustanoveními § 32d, 39d, 39da a 39f zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 45 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Pokyn má doporučující charakter.


CAU-04_verze8_Pokyny pro vyplnění žádosti o stanovení.pdf, file type pdf, (233,13 kB)