ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktualizace webových formulářů pro podání žádosti o stanovení nebo změnu maximální ceny a výše a podmínek úhrady LP/PZLÚ v souvislosti s novelou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) informuje o aktualizaci webových formulářů pro podání žádosti o stanovení nebo změnu maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku k datu 2. 1. 2024.   

Zákon o veřejném zdravotním pojištění, ve znění účinném od 1. 1. 2024, zavádí v ustanovení § 32d novou právní úpravu týkající se opatření Ústavu pro zachování dostupnosti nenahraditelných hrazených léčiv a pro zajištění dostupnosti léčiv významných z hlediska ochrany veřejného zdraví. V souladu s touto novou právní úpravou byla provedena aktualizace příslušných webových formulářů žádostí, a to rozšířením o možnost podání žádosti o stanovení nebo změnu maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku podle ustanovení § 32d. Nový typ žádosti je přidán v bodě 1.1.9. resp. 1.1.3. webového formuláře.

Webové formuláře pro podání žádosti o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady a formuláře pro podání žádosti o změnu maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku/potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou dostupné na Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz). Ve spojitosti s touto změnou byly k 2.1.2024 upraveny a zveřejněny také příslušné pokyny pro vyplnění formulářů. Jedná se o pokyn CAU-04 verze 7 dostupný na CAU-04 verze 7, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz) a pokyn CAU-05 verze 5 dostupný na CAU-05 verze 5, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz). Webový formulář žádosti o zrušení maximální ceny a/nebo výše a podmínek úhrady léčivého přípravku/potraviny pro zvláštní lékařské účely zůstává beze změny.

 

Sekce cenové a úhradové regulace

3. 1. 2024