Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku perindopril

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku perindopril v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 22. - 23. června 2021.  

Implementace příslušných informací u všech léčivých přípravků obsahujících perindopril v kombinacích v návaznosti na výsledek procedury PSUSA pro perindopril (CMDh Press Release):
https://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/CMDh_pressreleases/2021/06_2021_CMDh_press_release_a.pdf

Harmonizovaný text k implementaci:
Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku perindopril.pdf, soubor typu pdf, (62,41 kB)

Seznam dotčených LP:
PERINDOPRILUM - seznam dotčených LP.xlsx, soubor typu xlsx, (13,7 kB)


Důležité:
Termín implementace: 7. 10. 2021


Sekce registrací

7. 9. 2021