ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku bupropion

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku bupropion v souladu se zprávami ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaných ve dnech 13. - 14. října 2020 a ve dnech 8. – 9. prosince 2020.  

V návaznosti na změnu registrace léčivého přípravku Mysimba, vyplývající jako další doporučení z procedury PSUSA pro naltrexon/bupropion z dubna 2020, odsouhlasila koordinační skupina CMDh, že příslušné informace týkající se možného výskytu nežádoucího účinku kožního lupus erythematodes a zhoršení systémového lupus erythematodes, mají být zahrnuty i do informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku bupropion.

Níže je uveden harmonizovaný text k implementaci do informací o přípravku: 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku bupropion.pdf, soubor typu pdf, (44,36 kB)

Držitelé rozhodnutí o registraci se rovněž upozorňují, že v návaznosti na výsledek worksharing procedury pro bupropion z prosince 2020, odsouhlasila koordinační skupina CMDh, že do informací o přípravku všech léčivých přípravků obsahujících léčivou látku bupropion mají být zahrnuty informace týkající se současného užívání bupropionu a serotonergních léčivých přípravků. 

Harmonizovaný text k implementaci do informací o přípravku je uveden níže: 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku bupropion.pdf, soubor typu pdf, (229,14 kB)

U dotčených léčivých přípravků, jejichž seznam je k dispozici níže, mají držitelé rozhodnutí o registraci předložit žádost o změnu registrace typu IAIN klasifikovanou jako C.I.3a nebo typu IB klasifikovanou jako C.I.3z k implementaci doporučení vyplývajícího z procedury PSUSA pro naltrexon/bupropion a žádost o změnu registrace typu IB klasifikovanou jako C.I.3z k implementaci závěrů worksharing procedury pro bupropion.

BUPROPIONUM - seznam dotčených LP.xlsx, soubor typu xlsx, (213,04 kB)

 

Sekce registrací

9. 2. 2021