ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktualizace datového rozhraní Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.1.2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) zveřejňuje úpravu datového rozhraní Seznamu cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „Seznam“), která vstoupí v platnost k 1.1.2024.  

Nové datové rozhraní zohledňuje tyto změny:

1)      Implementace ustanovení § 32d (opatření Ústavu pro zachování dostupnosti nenahraditelných hrazených léčiv), které nově zavádí novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která by měla být účinná od 1.1.2024.

  • K odlišení stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady podle nového ustanovení § 32d zákona o veřejném zdravotním pojištění dochází k přidání nových symbolů v těchto položkách:

Označení položky

Název

Popis

LEG_CP

právní základ ceny původce

B – maximální cena stanovena podle § 32d zákona č. 48/1997 Sb.

C – rozhodnutí o maximální ceně stanovené podle § 32d zákona č. 48/1997 Sb. dosud nenabylo právní moci a je předběžně vykonatelné

LEG_JUHR1

právní základ jádrové úhrady

B – výše a podmínky úhrady stanoveny podle § 32d zákona č. 48/1997 Sb.

C – rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady stanovené podle § 32d zákona č. 48/1997 Sb. dosud nenabylo právní moci a je předběžně vykonatelné

  • Platnost výše a podmínek úhrady bude uvedena v položce JUHR1_PLATDO.

 

2)      Zavedení nových symbolů za účelem upřesnění dat v Seznamu při stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady podle ustanovení § 32c zákona o veřejném zdravotním pojištění (mimořádného opatření MZČR pro zajištění dostupnosti léčiv významných z hlediska ochrany veřejného zdraví).

  • K odlišení typu cenové regulace léčivých přípravků hrazených podle ustanovení § 32c zákona o veřejném zdravotním pojištění je přidán symbol OPN ve sloupci č. 15 (TCR)

Označení položky

Název

Popis

TCR

typ cenové regulace

OPN – regulace obchodní přirážky výší nominální hodnoty podle cenového předpisu MZ ČR pro LP hrazené podle § 32c zákona č. 48/1997 Sb.

 

  • K vymezení léčivých přípravků s úhradou stanovenou podle § 32c zákona o veřejném zdravotním pojištění je v pomocném číselníku NEZAP zaveden nový symbol C. Přípravky označené tímto symbolem nejsou kalkulovány do výpočtu výše započitatelných doplatků do limitu podle § 16b odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Symbol

Význam symbolu

C

stanovení výše a podmínek úhrady podle ustanovení § 32c zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (Tyto přípravky nejsou kalkulovány do výpočtu výše započitatelných doplatků do limitu podle § 16b odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.)

 

Nové datové rozhraní a pomocný číselník NEZAP jsou ke stažení:

Sekce cenové a úhradové regulace

7.12.2023